Bewonersgroep Hoekwierde
 
Website: http://www.hoekwierde.nl

Toelichting:
Vanaf de zomer van 2010 werd in de Hoekwierde, een (unieke) buurt binnen de wijk De Wierden in Almere Haven, geëxperimenteerd met
zelfbeheer. Doel van het experiment is het optimaliseren van de sociale contacten en de kwaliteit van de woonomgeving.
“De Hoekwierde wordt samen mooier” is het motto. Op 21 oktober 2011 werd de oprichting van de Stichting Zelfbeheer Hoekwierde een feit.
 
Landschapsbeheer Flevoland
 
Website: http://www.landschapsbeheer.net/

Toelichting:
Stichting Landschapsbeheer Flevoland maakt zich sterk voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap buiten de natuurgebieden.
Zij bezitten geen eigen natuurterreinen zoals bijvoorbeeld Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer, maar werken samen met onder andere
particulieren, gemeenten, stichtingen, de provincie en met genoemde natuurbeheerorganisaties.
Met hun kennis en ervaring en de hulp van vele honderden vrijwilligers leveren zij een belangrijke bijdrage aan de zorg voor het Flevolandse
landschap. De missie van Stichting Landschapsbeheer Flevoland: “Samen werken aan actieve zorg voor ons landschap”.