Uitnodiging bewonersbijeenkomst over de ruimtelijke visie Bouwmeesterbuurt op 17 juni 2013
   
Welkom op de voorlopige website van de Bouwmeesterbuurt in Almere Buiten. Wij zijn een groep bewoners uit de Bouwmeesterbuurt die het niet eens zijn met de plannen van de
Gemeente Almere om de groenstrook aan de westzijde van onze buurt langs de Lage Vaart te gaan bebouwen.
Wij proberen zo veel mogelijk buurtbewoners en stadgenoten achter ons standpunt te krijgen om ons park en recreatiegebied in stand te houden en een zo krachtig mogelijk
protest te laten horen richting de verantwoordelijke bestuurders van onze Gemeente.

Het domein http://www.bouwmeesterbuurt.nl is pas deze week geregistreerd en onze website is nog onder constructie. Wij lanceren vast een pagina omdat er op maandag
17 juni aanstaande een bewonersbijeenkomst is gepland door de Gemeente over de ruimtelijke visie Bouwmeesterbuurt.
Wij vinden het dus belangrijk dat iedereen hiervan kennis kan nemen en hopen dat er zo veel mogelijk buurtbewoners naar deze bijeenkomst zullen komen.
De Gemeente is namelijk van plan om in onze groenstrook nieuwbouwprojecten te realiseren, met alle gevolgen van dien voor de Bouwmeesterbuurt.

De bijeenkomst wordt gehouden op de volgende locatie:
Oostvaarderscollege, aula, ingang A
Boekenweg 3
Aanvang om 19:00 uur en de eindtijd is 20:00 uur
De Gemeente Almere heeft de koffie klaar staan vanaf 18:30 uur

De Gemeente streeft ernaar om alle buurtbewoners voor dinsdag 11 juni 2013 schriftelijk uit te nodigen voor deze bijeenkomst.

Kom naar deze belangrijke bijeenkomst en laat uw stem horen om het groen in onze wijk te behouden.