Uitnodiging bewonersbijeenkomst over de ruimtelijke visie Bouwmeesterbuurt op 17 juni 2013
   
Beste mensen,

Afgelopen 17 juni waren wij bijeen in het OVC voor een gesprek met wethouder Ed Anker en de directeur van Ymere Harry Platte. Ze brachten verheugend nieuws, de huidige
bouwplannen in de Lage Vaart zone van de Bouwmeesterbuurt zijn van tafel.

De wethouder kon echter niet garanderen dat een volgend college weer bouwplannen zou kunnen gaan maken als het financiële klimaat beter is. Om het de gemeente dan
moeilijker te maken zou het goed zijn als wij meer bezit hebben genomen van de Lage Vaart zone en het groen in de buurt.
Hij nodigde ons uit om onze tegenactie om te zetten in positieve acties voor de buurt en het groen. Zowel de gemeente als Ymere zegden hiervoor hun medewerking toe.

Wij hebben na de bijeenkomst in het OVC afgesproken dat wij onze ideeën bij elkaar gaan leggen en bekijken welke uitvoerbaar zijn. Komende dinsdag 2 juli willen wij dit gaan
doen in Buurthuis Het Forum van 19:00 tot 21:00 uur.
Wij vragen u daarom uw gedachten te laten gaan over het in bezit nemen van het groen in onze buurt en uw ideeŽn in te brengen op de avond.
De opbouwwerker van de Schoor voor Almere Buiten, Theo Kruisinga, zal ook op deze avond aanwezig zijn om ons te adviseren.

Wij hebben de volgende agenda vastgesteld:
  • Inventarisatie ideeŽn
  • Haalbaarheid bekijken van ideeŽn
  • Een of meer ideeŽn om mee te beginnen
  • Moeten wij hiervoor een organisatie opzetten

  • Pauze

  • Ton Huijzer uit de Hoekwierden vertelt hoe hij geld voor groenonderhoud heeft geregeld met de gemeente
  • Taak verdeling
  • Rondvraag
  • Afsluiting
Namens de bewonersgroep Bouwmeesterbuurt,
Reinier Vaneker