10 november 2014 – Klusdag op zaterdag 15 november 2014
 
Op zaterdag 15 november 2014 staat er een klusdag gepland voor de groenstrook langs de Lage Vaart. Er wordt om 10:00
uur verzameld bij de C. Outshoornstraat 36. Hier zal koffie, thee en wat lekkers klaar staan.
De klusdag duurt tot ongeveer 12.30 uur. De activiteiten die wij op willen pakken zijn:
  • Takkenrillen maken
  • Vogelnestkastjes ophangen
  • Insectenhotel(s) maken
  • Struinpad aanleggen
Als één van deze klussen u aanspreekt en u vindt het leuk om mee te helpen aan het realiseren hiervan, meldt u zich dan
aan via het contactformulier op onze website (onder de button contact).
Wilt u op het formulier uw naam en het aantal personen waarmee u komt vermelden.

Bent u in het bezit van bijvoorbeeld een boomzaag, snoeitang, takkenschaar, tuinhandschoenen of een kruiwagen, dan zou
het fijn zijn als u deze mee zou willen nemen.

Na het klussen kan er nog even, met een kopje koffie of thee, nagepraat worden aan de P. Ellingstraat 25.

Graag tot 15 november!
De zelfbeheergroep Lage Vaart