26 november 2014 – Klusdag op zaterdag 20 december 2014
   
Tijdens de klusdag van 15 november jl. is er een begin gemaakt met het aanleggen van het tweede deel van het struinpad,
het maken van takkenrillen en het ophangen van vogelnestkastjes. Op onze website vindt u foto’s en een stukje over deze
klusdag.
Omdat de klussen nog niet klaar zijn, organiseren wij op zaterdag 20 december 2014 opnieuw een klusdag.

Alle hulp is welkom. U kunt zich opgeven voor de klusdag via het contactformulier op onze website. Vermeldt u op het
contactformulier uw naam en het aantal personen waarmee u komt.
Als u in het bezit bent van een snoei-/takkenschaar, een zaag of tuinhandschoenen, neemt u die dan mee.

Wij verzamelen om 10.00 uur bij de C. Outshoornstraat 36, waar koffie en thee klaarstaan.
Om 12.30 uur wordt de klusdag afgesloten.

Voor zaterdag 17 januari, zaterdag 7 februari en zaterdag 7 maart 2015 staan de volgende klusdagen gepland.
Hierover ontvangt u te zijner tijd nadere informatie. Zet deze data in ieder geval alvast in uw agenda!

Volg ons niet allen via onze website, maar ook via Twitter: @LageVaart.

Graag tot zaterdag 20 december a.s