30 januari 2016 - AmfibieŽnpoel aangelegd in de groenstrook
 
Er zijn al een aantal mensen geweest die gevraagd hebben of de Ďvijverí die er naast de voedseltuin gegraven is, een plek
is voor de honden zodat zij lekker in de modder en het water kunnen ravotten.
Nou, nee dus. De Ďvijverí die vorige week gegraven is, is een amfibieŽnpoel, ook wel paddenpoel genoemd.

Een amfibieŽnpoel is een kleine poel waar de omstandigheden geschikt zijn voor de voortplanting van kikkers, padden en
salamanders. Ook voor sommige andere dieren, zoals libellen, zijn de poel en omgeving een geschikte leefomgeving.
Eigenlijk is een paddenpoel dus een amfibieŽnpoel.

De meeste amfibieŽn overwinteren niet in een poel maar onder boomstronken of houtstapels, in de strooisellaag, of in holen
en gaten in de grond in de buurt van de poel. Zodra de temperatuur en luchtvochtigheid in het voorjaar gedurende enige tijd
boven een bepaald minimum stijgen, komen de dieren tevoorschijn en begeven zich naar een nabijgelegen poel of ander
water om zich voort te planten. Dit noemt men de amfibieŽntrek.
Salamanders zijn het eerst, daarna volgt massaal de gewone pad. Er wordt wel gezegd dat de dieren naar hun
geboortewater teruggaan, maar dat is lang niet zeker.
 
De aanleg van een amfibieŽnpoel moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Eťn van de voorwaarden is dat de poel niet in
verbinding mag staan met water waarin vis leeft, de larven (kikkervisjes) worden dan opgegeten door de vissen.
Om deze reden is dan ook van belang dat mensen niet hun teveel aan (vijver-)planten en vissen in de poel gaan Ďdumpení.
Het is niet de bedoeling dat de amfibieŽnpoel een veredelde vijver wordt.

De wallen (de afgegraven grond) rond de amfibieŽnpoel worden nog verder beplant met bijvoorbeeld nectarplanten die
insecten aantrekt en die op hun beurt weer als voedsel voor de amfibieŽn dienen.