Zaterdag 5 maart 2015 is het weer zover …………
 
een nieuwe klusdag. De klussen die in ieder geval nog gedaan moeten worden zijn:
  • het uitstrooien over de struinpaden van de nieuwe bergen houtsnippers die de afgelopen weken gebracht zijn
  • het maken van takkenrillen bij de amfibieënpoel, zodat de padden, kikkers, e.d. in de directe omgeving van de poel kunnen schuilen
  • het snoeien van de struiken
  • paaltjes bij de fruitbomen plaatsen/vervangen
Dit kan niet allemaal in één klusdag opgepakt/afgerond worden, dus is het afhankelijk van de opkomst wat er, naast het uitstrooien van de struinpaden en het snoeien van de struiken wat prioriteit heeft, verder opgepakt kan worden.

Bent u in het bezit van een kruiwagen, neemt u deze dan ook deze keer weer mee.

Het is inmiddels wel bekend, maar toch nog maar een keertje voor alle zekerheid. Wij verzamelen om 10.00 uur bij de C. Outshoornstraat 36 en eindigen om 12.30 uur.

Zoals u ziet is er nog heel veel werk te doen. Komt u ook?

Graag tot 5 maart a.s.!