18-02-2018 - Zaterdag 10 maart 2018 - NL DOET dag

En keer per jaar wordt er door het Oranje Fonds een NL DOET dag georganiseerd. Op deze dag worden diverse projecten door vrijwilligers opgepakt. Landschapsbeheer Flevoland heeft in samenwerking met de Nationale Postcode Loterij in het kader van het Wilde bijenproject, de bijenwerkdag georganiseerd. Er zijn diverse bomen en planten (gratis) ter beschikking gesteld met als doel om door deze aanplant de wilde bijen populatie te ondersteunen. De enige voorwaarden die het Oranje Fonds hier tegenover zet, is dat deze bomen en struiken op de NL DOET dag geplant worden.

Er zijn in totaal 44 (kleine) bomen en struiken voor de groenstrook langs de Lage Vaart besteld. Deze moeten op zaterdag 10 maart aanstaande geplant gaan worden. Hier hebben wij veel hulp bij nodig. Op de klusdag van zaterdag 3 maart kunnen al de nodige voorbereidingen gedaan worden.

Van de NL DOET dag willen wij een gezellige dag maken. Net als op de andere klusdagen verzamelen wij om 10.00 uur bij de C. Outshoornstraat 36. Tijdens de koffie/thee met iets lekkers, zullen wij u informeren over het verloop van de dag.

Helpt u mee om de wilde bijenpopulatie op deze manier te ondersteunen en van deze dag een leuke dag te maken? Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
De Zelfbeheergroep Lage Vaart