30 september 2018 De eerstvolgende klusdag is op zaterdag 6 oktober

Gaat er weer geklust worden in de groenstrook langs de Lage Vaart. Vorige keer is er flink in het voedselbos gewerkt en zijn de andere activiteiten niet aan bod gekomen. Daar gaan wij nu iets aan doen. Op het programma staan:
  • Nestkastjes schoonmaken
  • Onderhoud vlinderveld
  • Struinpaden begaanbaar maken
  • Zwerfafval opruimen
Als vanouds wordt er om 10.00 uur verzameld bij de C. Outshoornstraat 36. Na de koffie en/of thee gaan wij tot 12.30 uur aan de slag. Daarna zijn wij toe aan een hapje en een drankje.

Wij kunnen nog steeds hulp gebruiken. Als u het leuk vindt om een keer te komen helpen, dan bent u van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

De volgende klusdag is op zaterdag 3 november 2018. Hou deze datum alvast vrij. Nadere informatie hierover volgt.

Tot zaterdag 6 oktober!

Met vriendelijke groet,
De Zelfbeheergroep Lage Vaart