19 oktober 2019 - Klusdag Groenstrook Lage Vaart op zaterdag 2 november

Tijdens de vorige klusdag is er veel werk verzet in de groenstrook langs de Lage Vaart. Veel klussen zijn te groot om in één keer klaar te krijgen, daardoor blijft er altijd genoeg te doen. Zaterdag 2 november aanstaande gaan wij weer aan de slag. Wie zin en tijd heeft om met ons mee te doen, is natuurlijk van harte welkom.

Het plan is om deze keer:
  • het deel van de struinpaden waar wij nog niet aan toe gekomen zijn goed begaanbaar te maken
  • het restant van de berg houtsnippers (inderdaad die berg waar geen eind aan lijkt te komen) over de struinpaden te verspreiden
  • de vlindertuin verder op orde te maken
  • het zwerfafval weer op te ruimen
Om 10.00 uur is iedereen welkom bij de C. Outshoornstraat 36 waar de koffie, thee en wat lekkers klaar staat. Daarna gaan wij aan de slag en voor wie er na het klussen zin in heeft, staat er om 12.30 uur als afsluiting een drankje en hapje klaar.

Wie weet, tot 2 november!

Hartelijke groet,
De Zelfbeheergroep Lage Vaart