16-10-2013 - Bezoekverslag Hoekwierde zaterdag 31 augustus 2013
   
Ter inspiratie voor de taak die de gemeente aan ons (Bouwmeesterbuurt) heeft gegeven om zelf verantwoordelijk te zijn
voor het groen in de wijk, zijn wij op bezoek geweest bij een buurtonderhoudsdag in de Hoekwierde.
De Hoekwierde is ons enkele jaren vooruit. Zij hebben na een groot onderhoud door de gemeente, het buurtbeheer in
eigen beheer genomen, na afstemming met de gemeente. Deze uitgangssituatie lijkt veel op die van ons.
Wat kunnen wij van hen leren, welke ideeën ontstaan er bij ons die een bijdrage leveren aan de invulling van de taak die de
gemeente aan ons wil uitbesteden, nl. het onderhoud van met name de groenstroken langs de Lage Vaart?

Mirjam, Reinier, Gerard en John reden op deze bewuste zaterdagochtend naar de Hoekwierde. We hoefden ons niet af te
vragen of we er al waren, het was onmiddelijk duidelijk.
Het verschil met de andere buurten in Almere is enorm: we zagen nette straten met bloembakken aan de lantaarnpalen en
de brugdelen. Het gaf ons direct een gevoel van 'thuiskomen', van welkom zijn.
Een gevoel van: 'Dat wil ik ook in mijn buurt!' We waren nog niet eens uitgestapt.
 
We reden door totdat we niet verder konden rijden, omdat de straat vol stond met ca 30 bewoners met werkhandschoenen en schoffels, maaimachines, gereedschappen,
kruiwagens etc. Zij wisten dat we kwamen en hebben daarom even op ons gewacht. We werden welkom geheten en vervolgens werd overleg gevoerd wat die dag gedaan
zou worden en wie dat zou doen. Werkelijk vol enthousiasme ging men aan de slag: er was een maaigroep, een schoffelgroep, een wandelpadaanleggroep, een veeggroep.
Bovendien was er nog een groep die voor de catering zorgde op een soort van centrale plek (met koffie, thee, soep, broodjes, cake, koeken, limonade etc).

Ton leidde ons rond. Hij vertelde dat hij zorgde voor de contacten met de gemeente en de ideeën van de bewoners faciliteerde. De bewoners zelf komen met de ideeën en voeren
ze ook zelf uit. Ton zorgt alleen voor enige afstemming van zaken. Alle ideeën komen uit de buurt zelf, van bewoners. Enkele zaken die ons ter ore zijn gekomen:
  • Afhaalrestaurant voor buurtbewoners van De Hoekwierde (sommigen houden niet van koken, anderen juist wel.)
  • Wandelroutes door de parken en bossen in de wijk
  • Open plek in het bos voor buurtactiviteiten
  • Kinderactiviteiten
  • Iedere bewoner is zelf verantwoordelijk voor de bloembakken aan de lantaarnpalen en bruggen
  • Aanleggen van bloemperken rondom de woningen, aan de oevers en in de gemeentegronden
  • Groentetuinen voor kinderen en volwassenen
  • Boomgaardjes
  • Jeu de Boulebanen
  • Kunstwerken in de wijk (Hoekwierde heeft een kunstenares en zij heeft specifiek voor de Hoekwierde een kunstwerk gemaakt wat momenteel gebouwd wordt)
We liepen door de wijk en het bos heen en we realiseerden ons dat mensen hier waarschijnlijk graag willen wonen en mogelijk zelfs niet meer weg willen. Het is leuk en
vervullend om deel te zijn van een buurt en daaraan een bijdrage te leveren. We ervaarden een sterke cohesie tussen de bewoners, waar mensen er voor elkaar willen zijn.
We waren enthousiast en geraakt door wat er mogelijk is als buurtbewoners gezamenlijk gaan staan voor hun eigen buurt. Opgetogen reden we terug met de vraag:
'Is dat ook mogelijk in de Bouwmeesterbuurt?'
 
Verslag: John van SoestFoto: http://www.hoekwierde.nl