Een terugblik op het jaar 2013
   
Beste buurtbewoners,

Via deze nieuwsbrief willen we graag met u nog even terublikken op het afgelopen jaar, maar ons allen samen ook een
prachtig 2014 toewensen.

Het eerste deel van 2013 stond nog in het teken van de acties tegen de bouwplannen in de Lage Vaart. Een onderwerp dat
al jaren speelde en bij sommige buurtbewoners als een zwaard van Damocles boven het hoofd hing. Ons woonplezier zou er
grotendeels door bepaald gaan worden.

Op 10 juni 2013 kreeg een afvaardiging van de actiegroep een verrassende mededeling van de Gemeente:
de bouw was van tafel!
In hetzelfde overleg werd ons verzocht er over na te denken of we als buurt meer betekenis konden gaan geven aan de
Lage Vaart, kostenbesparend voor de Gemeente en sociale versterking tussen de bewoners. Hierbij werd ook verzocht mee
te denken over de senioren in de wijk. Nu de wijk geen groeiwijk meer is, zullen er andere alternatieven moeten komen
om de vergrijzing aan te pakken binnen de wijk.

17 juni 2013 - Voor alle buurtbewoners leggen de Gemeente en de woningcorporatie Ymere nogmaals hun voorstel uit.
De opkomst was groot. Veelal enthousiast, maar ook gezonde kritiek en nog veel vragen. Er werd voorgesteld een nieuw
overleg te laten plaatsvinden en alles te bespreken zonder de aanwezigheid van de Gemeente en Ymere.

2 juli 2013 - Voor alle geinteresseerden een vervolgoverleg met een kleinere opkomst. Vooraf aan het overleg kregen
we een presentatie van de Hoekwierde die al jaren succesvol het beheer (van het groen) in de wijk hebben overgenomen
en een presentatie van het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere met betrekking tot vele mogelijkheden. Uit dit overleg
hebben een aantal mensen toegezegd er constructief energie en tijd in te willen steken om zaken uit te werken,
mogelijkheden te bekijken en met externe partners te overleggen.
Deze initiatiefnemers, ook wel de kerngroep genaamd, zijn vervolgens aan de slag gegaan:

- bezoek gebracht aan het burgerinitiatief in de Hoekwierde
- internetsite gebouwd
- nieuwsbrieven geschreven
- wandeling door de Lage Vaart met buurtbewoners om ideeën op te doen
- overleg met de Gemeente en Ymere waarbij wij onze ideeën hebben geventileerd
- schoonmaakactie van de Lage Vaart aan beide kanten van de busbaan
- wandeling met Landschapsbeheer in de Lage Vaart om te komen tot een visie en plan
- aangehaakt bij het organiseren van een conferentie (januari 2014) tussen de Gemeente en bewonersinitiatieven

Ook in 2014 hopen wij op uw betrokkenheid. Als initiatiefnemers hebben wij u hard nodig. Wij hopen van uw
kwaliteiten gebruik te mogen maken. Wilt u iets (helpen) organiseren of juist de handen uit de mouwen steken,
of wilt u een van de initiatiefnemers zijn en er geregeld tijd insteken om de kaders neer te zetten.
U bent ook in 2014 van harte welkom.

Wij wensen u fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2014!