3 mei 2014 - Inzaaien van het bijen- en vlinderlint
   
Nadat de Gemeente besloten heeft om van bebouwing langs de Lage Vaart af te zien en het beheer van de groenstrook aan de bewoners van de Bouwmeesterbuurt overgedragen heeft,
hebben er (vele) gesprekken met medewerkers van de Gemeente plaatsgevonden over het realiseren van de ingestuurde ideeën.
Besloten is om de groenstrook stap voor stap aantrekkelijker te maken voor zowel de mens als voor de natuur.

De eerste stap die gezet is, is het zogenaamde 'Struinpad'; een slingerend wandelpad tussen de bomen.

Zaterdag 3 mei 2014 was het tijd voor de volgende stap: het 'Bijen- en vlinderlint'. Dit is een strook met een geselecteerd bloemenmengsel dat bijen en vlinders aantrekt.
Hiermee wordt bijgedragen aan het in stand houden van de bijen- en vlinderpopulatie. Dit lint komt vanaf het sportpark van de Buiten Boys tot aan (bijna) de Hoge Ring langs het
fietspad (Johnsonpad).
De Gemeente en de aannemer (Boogaart Almere BV) hebben de nodige voorbereidingen al getroffen.

Nu zijn de buurtbewoners aan de beurt om hun steentje bij te dragen; het inzaaien van het bloemenzaad. Om 10.00 uur werd er verzameld bij de paardenweide van Gerard en Thea
Snabilie, waar de koffie en de thee al stond te wachten. Na een korte uitleg over wat er moest gebeuren, werden de werkzaamheden verdeeld:
een groepje dat de zaden met het zand vermengt, 2 personen die de zadenmengsel strooien, een aantal personen die het zaadmengsel inharken en anderen die de kruiwagens met
het zaden/zandmengsel naar de juiste plek brengen. Er waren ongeveer 20- 25 buurbewoners gekomen om te helpen, waarvan de jongste (Yannieck) nog net geen jaar is maar die
wel met de hark in de weer was. Ook Thorsten heeft flink meegeholpen met het vullen van de kruiwagens met het zaden/zand mengsel. Na ongeveer 2 uur was de klus geklaard en
is het nu wachten op het eerste sprietje dat boven de grond uitkomt.

Bij deze: Buurtjes ontzettend bedankt voor jullie inzet! Ook Wim Baijense (Gemeente), Willem Lassche (Boogaart Almere BV) en Theo Kruizinga (de Schoor) ontzettend bedankt
voor al het (voor)werk dat jullie hebben gedaan.