27 juli 2014 - De gewone en reuze Berenklauw
   
Onlangs is in de groenstrook langs de Lage Vaart de Berenklauw ontdekt. De Berenklauw is een hoge plant met enorme
bladeren die behaard zijn en heeft grote witte bloemen.
De Reuze Berenklauw kan tot 4 meter hoog worden. De gewone Berenklauw wordt tot 2 meter hoog.
Deze plant komt veel langs dijken en wegen voor en groeit op grasland, bosschages, in bossen en in onkruidvegetaties.

Op zich is het een schitterende plant met echter een hele grote MAAR....... Deze plant is zeer giftig voor mens en dier.
Het sap van de berenklauw bevat furocoumarinen, die de huid van zowel mens als dier overgevoelig maken voor zonlicht.
Die stof op de huid kan in combinatie met zonlicht ernstige brandwonden veroorzaken.
Bij regenweer of zonder zon irriteert de plant veel minder.

Heb je toch onbedoeld toch een berenklauw aangeraakt? Volg dan deze richtlijnen:
  • Spoel onmiddellijk overvloedig met koud water
  • Bedek de huid na het afspoelen tegen het zonlicht vermijd de zon gedurende een week
  • Ga naar de huisarts zodra er huidletsel te zien is
  • Heb je sap in de ogen gekregen? Spoel direct de ogen uit met veel water en neem direct contact op met de huisarts
  • Heb je sap in de mond gekregen? Ga direct naar de spoedeisende hulp. Dit is zeer gevaarlijk
Ieder jaar produceert de plant veel zaad, dat door de wind wordt verspreid en lang in de grond aanwezig blijft. Na 7 jaar kan het nog kiemkrachtig zijn. De bestrijding is dan ook een
langdurige kwestie.
Mocht u Langs de Lage Vaart lopen en een Berenklauw zien, vul dan het contactformulier in op onze website. Vermeld op het formulier de datum waarop en de locatie waar u de plant
gezien heeft. Wij sturen uw berichtje door naar de Gemeente die ervoor zal zorgen dat de plant verwijderd wordt.