27 juli 2014 - Landschapsbeheer heeft plannen verwerkt in een plattegrond
   
Het is al weer een tijd geleden dat wij als buurt bij elkaar kwamen om over de groenstrook langs de Lage Vaart te praten.
Nadat van de bebouwing van de groenstrook was afgezien, werd voorgesteld de buurtbewoners het zelfbeheer over deze
strook te geven en te komen met ideeën voor de invulling hiervan. Een 7-tal mensen heeft het initiatief genomen om hier
mee aan de slag te gaan.

Zelfbeheer is mogelijk in twee vormen:
 • Wij nemen een afgesproken deel volledig over (eigenaarschap), krijgen hier geld voor maar zijn dan voor alles verantwoordelijk zoals snoeien, (elke week) maaien, bomen rooien, bomen planten etc;
 • Het beheer blijft bij de Gemeente, maar wij gaan d.m.v. projecten, in overleg, het stuk natuur verrijken voor mens en dier. In dit geval is er weinig geld ter beschikking en zal financiering met name uit fondsen gehaald moeten worden. Uiteraard zijn er ook heel veel projecten te bedenken die je zonder geld kan opzetten en uitvoeren.
Vooralsnog hebben wij gekozen voor de laatste variant. Gewoon beginnen, leren van onze eigen projecten.

Er werden veel ideeën door u aangedragen, waarvan er een aantal nader met de Gemeente en Landschapsbeheer zijn
besproken. Naar aanleiding van deze gesprekken en rekening houdend met het beperkte budget, heeft Landschapsbeheer in overleg met de Gemeente een plattegrond gemaakt van
waaruit wij kunnen gaan werken. Klik hier voor een grote versie van de kaart! Hierop ziet u terug komen:
 • bijen- vlinderlint (aantrekken bijen, vlinders, hommels etc maar ook kleurrijk)
 • gevarieerdere wandelpaden (struinpaden)
 • rillen voor kleinere dieren (egels, kikkers etc) om in te schuilen / overwinteren
 • het zicht op de Lage Vaart vanuit de straten verrijken met bijvoorbeeld Ligusters, Gelderse roos, Rozen (wild), Meidoorn, Lijsterbes
 • het planten van eetbare struiken zoals de Hazelaar en de Rode Bes
 • zit- en klimplekken van boomstammen
Uiteraard kunnen hier allerlei projecten aan toegevoegd worden denk bijvoorbeeld aan insectenhotels, vogelkasten etc. Uitgangspunt is en blijft dat de rust bewaard moet blijven voor mens
en dier en de natuur versterkt wordt.

In september zullen wij in samenwerking met de Gemeente en/of Landschapsbeheer een plan maken voor het aankomende najaar om op meerdere zaterdagochtenden aan de slag te
gaan met dit plan (inclusief snoeiwerkzaamheden). Voor deze werkzaamheden zullen wij u als buurtbewoner uit nodigen om mee te helpen.
Wilt u een initiatiefnemer zijn, helpen met alle zaken er omheen of een (specifiek) project op u nemen, dan bent u van harte welkom.
Ook zoeken wij iemand die het leuk vindt om te netwerken (fondsen) om ons sterker te maken (expertise, financieel, materialen).

Wat is er op dit moment al gerealiseerd?
 • Er is een struinpad aangelegd. Hierdoor is er al meer variatie in de wandelmogelijkheden. Let wel op: er zitten op sommige plekken diepe kuilen in de paden! Dit hopen wij op korte termijn nog te verbeteren.
 • Inmiddels wordt er een andere manier van maaien toegepast onder de hoge bomen door, waardoor de wilde aanplant beter zichtbaar zijn en wat het vermenigvuldigen van de planten bevordert.
 • Op 3 mei 2014 is er door de buurtbewoners, in samenwerking met de Gemeente en firma Boogaart, een bijen- vlinderlint gezaaid.
Aan beide kanten van de busbaan vinden er in september (weer)de zeer succesvolle en gezellige schoonmaakacties plaats.

Dus eigenlijk zijn wij al goed bezig! Wij hebben er zin in! U toch ook?

Wilt u op de hoogte blijven van alle vorderingen, ideeën of uit te voeren plannen langs de Lage Vaart, kijk dan regelmatig op onze website.
Heeft u nog vragen? Stelt u deze dan via het contactformulier dat te vinden is op de website. Wij doen ons best deze vragen te beantwoorden.

Vriendelijke groet,
Mirjam, Thea, Annette, Gerard, John, Reinier, Kees