27 juli 2014 - Het bijen- en vlinderlint - wat is er opgekomen?
   
Op zaterdag 3 mei jl. heeft een enthousiaste groep buurtbewoners het zaadmengsel voor een bijen- en vlinderlint ingezaaid en was het daarna afwachten of en een verrassing wat er op
zou komen. Dit jaar is er gekozen voor het inzaaien van een één jarig zaadmengsel. Voor volgende jaar kan de keuze gemaakt worden om nog een keer een één jarig zaadmengsel of
een meerjarig zaadmengsel te zaaien. Dit zal te zijner tijd met de Gemeente overlegd worden en is onder meer afhankelijk van het beschikbare budget.

Zoals iedereen kan zien, zijn de zaadjes goed aangeslagen en groeien en bloeien de planten inmiddels weelderig en wordt het bloemenlint druk bezocht door bijen, hommels, vlinders en
andere (kleine) beestjes.

Enkele buurtbewoners vinden het bloemenlint door de weelderige groei en bloei van het gele Mosterdzaad (dat vaak aangezien wordt voor Koolzaad) wat rommelig en hadden meer
diversiteit aan bloemen en meer kleuren verwacht.
Echter, Mosterdzaad trekt erg veel bijen, hommels en vlinders aan en dat is precies hetgeen de bedoeling is van het bloemenlint.
Afhankelijk van de weersomstandigheden en de grondsoort ontwikkelt het ene zaad zich soms beter dan de andere zaden, maar dat is de natuur.
Als je de moeite neemt om eens goed te kijken, zie je tussen het Mosterdzaad de mooiste bloemen staan zoals Korenbloemen, Speerdistel, Margrietjes en Rolklaver.