12 oktober 2014 - Even bijpraten...........
   
Het is alweer enige tijd geleden dat wij u via de website bijgepraat hebben over de ideeën met betrekking tot de groenstrook
langs Lage Vaart die wij, de kerngroep, momenteel uitwerken om op te pakken. Onderstaand een korte opsomming hiervan.

Het maken van takkenrillen:
Een takkenril is eigenlijk een soort heg/wal die gemaakt wordt van afgewaaide takken of snoeiafval die je stapelt tussen of
om palen. De takkenrillen vormen een beschutte woon- en voortplantingsgelegenheid voor kleine zoogdieren zoals egels,
wezels en muizen. Vogels, waaronder het winterkoninkje en de heggenmus vinden er nest- en schuilgelegenheid.
Door de aanwezigheid van insecten op en in het dode hout vinden ze er ook voedsel. Bepaalde amfibieën zoals de gewone
pad overwinteren er graag.
Het plan is om in het najaar met buurtbewoners die het leuk vinden de takkenrillen te maken van de afgewaaide takken en
het snoeihout dat tussen de bomen ligt.

Vogelnestkastjes ophangen:
Op dit moment hebben wij een stuk of 7 vogelnestkastjes die wij graag willen gaan ophangen. Het zou natuurlijk leuk zijn
als hier vogeltjes in gaan nestelen. Het ophangen van de kastjes staat ook gepland voor het najaar.
Misschien heeft u nog een vogelnestkastje op zolder of in de schuur staan dat u niet gebruikt. U zou ons er een groot
plezier mee doen als wij het mogen gebruiken.

Insectenhotel(s) maken:
Insectenhotels hebben als voornaamste doel om insecten te laten overwinteren. Hiervan maken onder andere
lieveheersbeestjes, vlinders en solitaire (wilde) bijen en wespen gebruik van.
Een insectenhotel kan bestaan uit takken, stronken hout, rietstengels en bamboestokken.

Bijenkasten plaatsen:
Omdat het in het voorjaar ingezaaide bijen- en vlinderlint vooral veel bijen heeft aantrokken, heeft een imker uit Almere-Buiten
aangegeven interesse te hebben in het plaatsen van één of meerdere bijenkasten. Aan het plaatsen hiervan zijn strenge
regels verbonden. Het mag natuurlijk geen overlast bezorgen.
Misschien is het een leuk idee om, onder leiding van de imker, zelf honing te kunnen maken.
Op 14 oktober a.s. zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden tussen de imker, een medewerker van de Gemeente en
leden van de kerngroep. Over de voortgang houden wij u op de hoogte.

Het aanleggen van een eetbaar bos:
Met de Gemeente vindt er overleg plaats over het aanleggen van een eetbaar bos (de zogenaamde Permacultuur).
Het is de bedoeling dat volgend voorjaar de Kastanjebomen aan het einde van het Johnsonpad ter hoogte van de Hoge Ring
verdwijnen. Deze bomen zijn ziek. De ruimte die dan vrijkomt kan benut worden voor een eetbaar bos.
Denk hierbij aan het planten van 'eetbare bomen' (bijv. amandel, hazelnoot of abrikoos), 'eetbare struiken'
(bijv. blauwe bes, cranberry) en een kruidlaag (bijv. daslook, sierui).

Er staat dus nog het nodige te gebeuren. Hierbij kunnen wij natuurlijk de nodige helpende handen gebruiken.
Bent u enthousiast geworden en wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten, actief meehelpen of heeft u suggesties
om de groenstrook langs de Lage Vaart mooier en aantrekkelijker te maken, vul dan het contactformulier in.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Het contactformulier is te vinden onder het kopje 'Contact'.