20 december 2014 - Waarom blijft het dode hout liggen?
   
Een aantal buurtbewoners die ik gesproken heb, vinden het maar niets dat de takken en boomstronken na het kappen
van diverse bomen is blijven liggen. Zij vinden dit maar 'rommel' in de natuur en vinden dat het hout meteen door de
hakselmachine en afgevoerd had gemoeten worden.
Echter, de enige echte rommel in de natuur is het zwerfvuil dat gedumpt wordt en dát is juist hetgeen afgevoerd moet worden.
Het laten liggen van dode bomen en takken hoort in een natuurlijk bossysteem. Zoogdieren, vogels, insecten, schimmels en
micro-organismen leven van en in het dode hout. Ze breken het dode hout af. Hierdoor komen er voedingsstoffen vrij.
Deze voedingsstoffen komen dan weer als voedsel beschikbaar voor levende planten. Zoogdieren en vogels kunnen
beschutting vinden in en onder het dode hout.

Voor grotere dieren biedt dood hout bijvoorbeeld de mogelijkheid om hun nesten en overige bouwwerken hierin te maken.
Insectenlarven in het hout zijn voedsel voor spechten en andere inheemse vogels. Spechten slaan hun broedholen in rottend
hout. Als de spechten deze holen weer verlaten hebben, worden deze door vele andere dieren (bijvoorbeeld uilen of kleine
zoogdieren als de muis) als nestplaats gebruikt.
Verscheidene amfibieën en reptielen, zoals de gewone pad, benutten liggend dood hout als dagschuilplaats of om te
overwinteren. Dood hout wordt in de loop van de tijd afgebroken door bacteriën, kevers en boompaddenstoelen zoals
diverse zwam soorten en andere houtverterende paddenstoelen. De humus die zo ontstaat, is een voedingsbodem voor
ontelbare planten. Dood hout bouwt ook een kiembed op voor vele jonge bomen.

Kortom: Dood hout leeft!

De takkenrillen die er nu liggen, gaan zich in de loop der tijd nog vormen. Zo zullen de rillen gaan inzakken en zal er
groen tussen gaan groeien. Tevens hopen wij in de komende tijd nog mooie struiken, zoals de Gelderse roos,
te gaan planten.
De takken en de boomstronken die nu langs de rand liggen, zijn dus nog maar het begin van de verandering van de
groenstrook in een mooi park waar iedereen, zowel mens als dier, van kan genieten.

Annette Spijker