25 januari 2015 - Klusdag op 20 december 2014
   
Ondanks dat deze klusdag zo vlak voor de kerst werd gehouden, zijn er toch zoín 15 buurtbewoners met enthousiasme
in de groenstrook aan de slag gegaan. De voornaamste activiteit was het opruimen van de afgezaagde takken en de
grote stammen die vorige keer waren blijven liggen. Van de afgezaagde takken zijn weer takkenrillen langs het
struinpad gemaakt. Een groot gedeelte van de groenstrook ziet er nu in ieder geval netter uit.

Al met al is het opruimen een enorme en zware klus die nog niet afgerond is.
Tijdens de volgende klusdagen zullen wij hier dan ook weer verder meegaan.