5 april 2015 - Jonge ambtenarendag 2015
   
Dit jaar werd op 26 maart de Jonge Ambtenarendag door de Gemeente Almere georganiseerd. Jonge ambtenaren vanuit
heel Nederland konden zich voor deze dag aanmelden. Het programma bestond onder andere uit workshops, excursies
en een debat (zie voor meer informatie www.jongeambtenarendag.nl).
Eén van de excursies waarvoor ingeschreven kon worden was 'Zelfbeheer in groen Almere'. Tijdens deze excursie
werd uitgelegd hoe dit in Almere aangepakt wordt (de begeleidende rol van de Gemeente en de ervaringen van de
zelfbeheergroepen) en werden een paar zelfbeheerprojecten bekeken.

De Lage Vaart was één van de projecten die bezocht werd. Twee leden van de zelfbeheergroep hebben de ambtenaren rondgeleid door de groenstrook en daarbij de nodige uitleg gegeven en vragen beantwoord.
Wij, de leden van de zelfbeheergroep, vonden het een geslaagde rondleiding en hebben dit met veel plezier gedaan.
Gezien de reacties van de ambtenaren op Twitter waren zij enthousiast over ons project en hebben zij de rondleiding
erg gewaardeerd.