3 mei 2015 - Uitgeklust......

Zaterdag 2 mei jl. is er voor het laatst geklust in de groenstrook langs de Lage Vaart. Er is hard gewerkt om een aantal klussen af te ronden.

  • De berg houtsnippers die ter hoogte van de Baaijtuinen lag, is verspreid over het struinpad die door de bosrand loopt
  • Er zijn meer vogelnestkastjes en een paar vleermuiskasten opgehangen
  • Van de laatste losliggende takken zijn takkenrillen opgehoogd
Zoals al eerder aangegeven is er tot september een zomerstop. In september zal de bekende grote schoonmaakactie
georganiseerd worden en vanaf oktober gaat er weer één keer per maand geklust worden.

De zelfbeheergroep Lage Vaart wenst iedereen een hele fijne zomer.