19 juli 2015 - Verzoek aan de bewoners van de Bouwmeesterbuurt

Om maar meteen met de deur in huis te vallen...... de laatste tijd wordt er regelmatig afval gedumpt in de groenstrook
langs de Lage Vaart. Om een paar voorbeelden te noemen: een oude verroeste barbecue, plastic emmers, plastic afvalzakken (al dan niet met inhoud), glasscherven, oude koekenpannen en (veel) tuinafval.

Zoals u wellicht bekend is, steekt een groep enthousiaste buurtbewoners veel tijd en energie in het aantrekkelijker
maken van de groenstrook. Het is dan ook een behoorlijke domper om regelmatig afval te vinden dat niet in de groenstrook
thuis hoort en weer op te (laten) ruimen.
Nu beseffen wij ook dat niet iedereen zijn/haar interesse heeft in het verfraaien van de groenstrook en dat is ieders
goed recht. Maar samen kunnen wij er toch wel voor zorgen dat de groenstrook in ieder geval schoon is. Een kleine moeite
en u doet er veel buurtbewoners een groot plezier mee.
Mocht u afval hebben, breng het dan alstublieft naar de vuilstort of bel de Gemeente om dit bij u op te komen halen.
U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer: 14036 of via het Digitale Loket op de website van de
Gemeente (www.almere.nl)..

Wij hopen op uw medewerking. Alvast hartelijk dank.
De Zelfbeheergroep Lage Vaart