26 juli 2015 - De Gewone of Kleine Berenklauw
 
In het gras langs de Lage Vaart groeit en bloeit de Gewone of Kleine Berenklauw volop. Ze bloeien vanaf de zomer tot in
de nazomer. Het zijn zogenaamde 'winterstaanders', dit zijn planten die lang de dode bloemschermen met zaad laten staan
tot ver in de winter. Het zaad blijft aan deze schermen zitten en komt niet in een keer vrij.

In een eerder stukje over de Berenklauw, dat u onder het kopje 'Archief' kunt vinden, hebben wij al over de gevolgen van
het aanraken van de Berenklauw geschreven. Onderstaand nog even in het kort wat de Brandwondenstichting over deze
gevolgen schrijft.

Ongeveer 24 uur na het contact met het sap ontstaan rode, jeukende vlekken, die enkele uren later overgaan in een scherp
begrensde ontsteking van de huid met zwelling en blaarvorming. Deze letsels kunnen er uitzien als echte brandwonden en
genezen pas na 1 à 2 weken. Na genezing kunnen ze een bruinverkleuring (hyperpigmentatie) van de huid achterlaten.
Als het sap in de ogen terechtkomt, kan in sommige gevallen permanente blindheid ontstaan.

Wat doet u na contact met de plant?
  • Spoel onmiddellijk overvloedig met koud water
  • Vermijd de zon gedurende één week
  • Ga zeker naar de huisarts als er huidletsels te zien zijn
Een gewaarschuwd mens telt tenslotte voor twee!