26 juli 2015 - Een update uit het voedselbos
 
Onlangs heeft er een bermbrand gewoed ter hoogte van het voedselbos. Gelukkig is er alleen een grasstrook naast de
Hoge Ring verbrand en zijn de fruitbomen en -struiken niet beschadigd.
Het verbrandde gras zal zich in de loop van de tijd vanzelf weer herstellen.

De bomen en struiken in het voedselbos zijn inmiddels goed aangeslagen. Aan de blauwe bessen struiken zitten nog een
paar bessen. Het merendeel van de bessen zijn door de vogels opgegeten, maar ook buurtbewoners hebben ervan geproefd.
Aan een aantal appelbomen hangen (nu nog kleine) appels. Een grote oogst zit er dit jaar natuurlijk nog niet in,
maar het begin is er.