30 januari 2016 - Amfibieënpoel aangelegd in de groenstrook
 
Er zijn al een aantal mensen geweest die gevraagd hebben of de 'vijver' die er naast de voedseltuin gegraven is, een plek
is voor de honden zodat zij lekker in de modder en het water kunnen ravotten.
Nou, nee dus. De 'vijver' die vorige week gegraven is, is een amfibieënpoel, ook wel paddenpoel genoemd.

Een amfibieënpoel is een kleine poel waar de omstandigheden geschikt zijn voor de voortplanting van kikkers, padden en
salamanders. Ook voor sommige andere dieren, zoals libellen, zijn de poel en omgeving een geschikte leefomgeving.
Eigenlijk is een paddenpoel dus een amfibieënpoel.

De meeste amfibieën overwinteren niet in een poel maar onder boomstronken of houtstapels, in de strooisellaag, of in holen
en gaten in de grond in de buurt van de poel. Zodra de temperatuur en luchtvochtigheid in het voorjaar gedurende enige tijd
boven een bepaald minimum stijgen, komen de dieren tevoorschijn en begeven zich naar een nabijgelegen poel of ander
water om zich voort te planten. Dit noemt men de amfibieëntrek.
Salamanders zijn het eerst, daarna volgt massaal de gewone pad. Er wordt wel gezegd dat de dieren naar hun
geboortewater teruggaan, maar dat is lang niet zeker.
 
De aanleg van een amfibieënpoel moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van de voorwaarden is dat de poel niet in
verbinding mag staan met water waarin vis leeft, de larven (kikkervisjes) worden dan opgegeten door de vissen.
Om deze reden is dan ook van belang dat mensen niet hun teveel aan (vijver-)planten en vissen in de poel gaan 'dumpen'.
Het is niet de bedoeling dat de amfibieënpoel een veredelde vijver wordt.

De wallen (de afgegraven grond) rond de amfibieënpoel worden nog verder beplant met bijvoorbeeld nectarplanten die
insecten aantrekt en die op hun beurt weer als voedsel voor de amfibieën dienen.