13 juli 2016 - De laatste klusdag voor de zomerstop....
 
....was op zaterdag 7 mei jl. Deze laatste klusdag stonden nog een aantal (kleine) klusjes op het programma.
Omdat vorig jaar de struinpaden in de groenstrook langs de huizen in de zomerperiode behoorlijk overwoekerd waren, is er flink gesnoeid in de struiken langs de paden. Hopelijk blijven de paden zo (langer) toegankelijk.
Op diverse plekken in de groenstrook en dan vooral in de buurt van de vlindertuin, zijn insectenhotels opgehangen.
Voldaan van het klussen en hetgeen er afgelopen tijd in het park gerealiseerd is, werd de klusdag in het zonnetje onder het genot van de nodige hapjes en drankjes, soep en Glühwein (smaakt zelfs bij hogere temperaturen!) afgesloten.

De eerstvolgende klusdag staat, onder voorbehoud, gepland voor zaterdag 3 september 2016.
Daarna zal er weer iedere eerste zaterdag van de maand een klusdag gepland worden.
U wordt hierover via deze website op de hoogte gehouden.

Wij gaan genieten van de zomerstop en wensen iedereen een hele fijne zomer en een fijne vakantie toe.
Graag zien wij u in september weer.