14 juli 2016 - De gevlekte rietorchis
 
Bij de paddenpoel en langs de Lage Vaart (halverwege de Buitenboys) stonden de in Nederland beschermde gevlekte rietorchis. Heel bijzonder en erg mooi. Helaas zijn de planten tijdens maaiwerkzaamheden meegemaaid. Hopelijk komen zij wel weer terug.

De wetenschappelijke naam is Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa (Dactylorhiza praetermissa).
De naamgeving: Dactylorhiza is afgeleid van het Oud-Griekse dactylus (teen of vinger) en rhiza (wortel). Het slaat op de vingervormige wortelknollen. Majalis betekent 'van de maand mei' en praetermissa is 'overgeslagen of voorbijgezien'. Een hele mond vol.
De gevlekte rietorchis of juni-orchis is een zeldzame variëteit van de rietorchis. Kenmerken van de (gevlekte) rietorchis zijn:
  • De (gevlekte) rietorchis wordt 20 cm tot 60 cm hoog en bloeit in mei, juni en juli
  • De bloemen zijn tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen)
  • Zij staan graag op zonnige, zelden licht beschaduwde, vaak iets open plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke, zwak zure tot liefst kalkhoudende grond, zoals onder andere moerassige weilanden, bermen, langs spoorwegen, zeeduinen en waterkanten
De gevlekte rietorchis wordt net als de gewone bedreigd door het verdwijnen van zijn voorkeurshabitat.

Meer informatie is te vinden op op de website wilden planten in Nederland en België.