07-01-2018 - De eerste klusdag van het nieuwe jaar

Afgelopen zaterdag was er maar een heel klein, enthousiast en gezellig, groepje vrijwilligers aanwezig op de klusdag. Na de koffie werden de handen flink uit de mouwen gestoken. Zo is er langs het voetpad naast de eerste twee rijen huizen van de Lieven de Keystraat (gezien vanaf de Buiten Boys), gesnoeid en zijn er takkenrillen gemaakt.
Tijdens de volgende klusdagen zal er iedere keer weer gesnoeid gaan worden langs het voetpad, zodat de hele strook er uiteindelijk weer netjes uit gaat zien.

Helaas is er dit keer weer veel zwerfafval opgeruimd. Bijna 2 volle zakken met voornamelijk lege flesjes en blikjes. Er was één vuilniszak vol met flessen bestemd voor de glasbak tussen de struiken neergezet. Heel jammer!

De volgende klusdag is op zaterdag 3 februari a.s. Nadere informatie volgt te zijner tijd via de website.