10 juni 2018 - Kinderen KBS De Goede Herder bouwen bijenhotel in het voedselbos

Eind 2017 kreeg ik het verzoek van de Katholieke Basisschool De Goede Herder uit Almere Buiten het verzoek om voor de kinderen van groepen 5, 6 en 7 een dag in het groen te organiseren. Om die reden hebben familie De Boer en ondergetekende activiteiten georganiseerd met als thema 'Er is ook een bij bij!' Deze dag vond plaats op vrijdag 25 mei jl.

Het ouderparticipatieteam van de school (waar ik ook deel van uit maak) vindt het belangrijk dat kinderen niet alleen leren rekenen, schrijven en alle andere cognitieve taken, maar ook leren in en van de natuur, waar wij allen deel van uit maken. In die natuur weten wij dat bijen een zeer belangrijke rol vervullen, dat deze diertjes worden bedreigd in hun bestaan en dat dit gevolgen zal hebben voor onze voedselvoorziening. Wij zijn dus afhankelijk van de bijen, wij leven met bijen in een zogenaamd ecosysteem. Door kinderen verbondenheid te laten ervaren met de natuur en alles wat daarin leeft, willen wij laten zien dat mensen, en dus ook onze volgende generatie, een keuze hebben bij het behoud en verduurzaming van de natuur en haar ecosystemen.

Activiteiten voor deze dag zijn opgezet met o.a. als thema hoe je kunt leven van de producten, cq. planten uit de natuur. Zo werd er door de kinderen zelf(!) overheerlijke verse brandnetelsoep gemaakt en werden er broodjes gebakken. Ook was er een fotopuzzeltocht door de groenstrook langs de Lage Vaart en werden er vogelhuisjes en een groot bijenhotel in elkaar gezet. Bijen kunnen daarom tegenwoordig prima overnachten in bijenhotel 'De Goede Herder', bij ons in het voedselbos!

Het was een mooie, warme en geslaagde dag!

John van Soest