24 februari 2019 - Bomenkap vanwege Essentaksterfte

Je kunt er niet meer omheen; ruim een week geleden is de gemeente ook begonnen met de bomenkap in de groenstrook langs de Lage Vaart vanwege de Essentaksterfte. Helaas was het noodzakelijk het merendeel van de bomen te kappen omdat er in het verleden in heel Almere voor het merendeel Essenbomen geplant zijn. De groenstrook bestaat voor ongeveer 90% uit deze boomsoort.

Wat is Essentaksterft?
Sinds 2010 kampt de gewone Es, de inheemse en voor de Nederlandse landschappen zo kenmerkende loofboom, met de essentaksterfte. De schimmel, genaamd het vals essenvlieskelkje, is een paddenstoeltje dat bij vochtig weer te zien is op de stelen van afgevallen essenbladeren. De ziekte tast eerst het blad aan en trekt vanaf daar verder de boom in, met afstervende takken als gevolg. Jonge takken worden als eerste aangetast. De ziekte is daarom te herkennen aan het grote aandeel jonge afgestorven takken in een steeds dunner wordende kroon. Op het litteken van de tak groeit vervolgens weer een nieuwe schimmel, zodat de boom steeds zwakker wordt. Bij aanhoudende en zware aantasting sterft de boom langzaam af.
Dit proces kan versneld worden door andere schimmels die toeslaan en profiteren van de lagere weerstand, zoals de honingzwam. Deze zwam opereert ondergronds en wikkelt zijn schimmeldraden rondom de wortels van de boom. Met als gevolg dat een nog redelijk vitaal ogende Es al zodanig van onder aangevreten kan zijn dat hij in één keer om kan vallen. De Essen kunnen niet beschermd worden tegen de Essentaksterfte. De uit Azië afkomstige schimmel verspreidt zich in miljoenen microdeeltjes door de lucht en is ongrijpbaar en niet te stoppen.

Hoe gaat het verder?
Nadat alle bomen gekapt zijn, wordt het gebied geschoond en klaar gemaakt voor nieuwe aanplant. Met de nieuwe aanplant komt er meer diversiteit in de groenstrook. Nadat de nieuwe aanplant is gerealiseerd (dat is voor 15 april a.s.) worden er takken en stammen teruggebracht voor het maken van onder andere nieuwe takkenrillen. Tevens worden er op diverse plaatsen in de groenstrook bergen met houtsnippers neergelegd, zodat er nieuwe struinpaden aangelegd kunnen worden.

Op dit moment ziet de groenstrook er verschrikkelijk uit. Nadat de nieuwe bomen en struiken zijn geplant, zal de zelfbeheergroep Lage Vaart met hopelijk veel hulp van buurtbewoners aan de slag gaan om het gebied weer enigszins in zijn oude staat terug te brengen. Natuurlijk blijft en aangezicht anders door de nieuwe aanplant, maar over een paar jaar zullen wij weer kunnen genieten van een mooi, misschien wel mooier, 'park'. Ook hiervoor geldt......geduld is een schone zaak.