14 april 2019 - Wethouder plant, uit Almeers bomenregister, een grote Linde in Landgoederenbuurt

Op veel plekken waar zieke essen zijn verwijderd, plant de gemeente weer nieuwe bomen terug. Hiervoor gebruiken ze verschillende soorten voor (diversiteit) maar ook wisselend jonge en volwassen bomen. Wethouder Hilde van Garderen heeft woensdag 3 april symbolisch een grote volwassen linde uit het bomenregister geplant in de Landgoederenbuurt, in het verlengde van het gebied waar wij actief zijn, waar ook tientallen zieke essen zijn verwijderd.
Het bomenregister betreft een aantal plekken in Almere waar gezonde volwassen bomen die ergens weg moeten, een tijdelijke plaats krijgen tot een nieuwe bestemming is gevonden.

Verder waren o.a. aanwezig Wouter Baack en Harm Slagter die ook in ons gebied enorm hun best doen om het zo snel als mogelijk weer groen en leefbaar te maken voor mens en dier. Wouter vertelde dat er ongeveer 250 hectare aan essen wordt gekapt in heel Almere en dat met name in de wijken ze enorm hun best doen om ook grote bomen terug te plaatsen op plaatsen waar dit mogelijk is. In verband met het broedseizoen is het kappen voor nu gestaakt maar ook in het najaar gaat de 'bomenkiller' weer aan het werk, helaas.