24 april 2021 - Wieden, spitten en planten in de kruidentuin en nog meer

Er is weer werk aan de winkel in de kruidentuin (in de voedseltuin). Er zal gewied en gespit moeten worden en de afgerotte palen rondom de kruidentuin moeten vervangen worden. Ook de vlindertuin is toe aan een opknapbeurt. Vorige keer zijn de Vlinderstruiken gesnoeid, deze keer kunnen alle uitgebloeide stengels en takken verwijderd worden.
Natuurlijk gaan wij ook deze keer met een vuilniszak het park in om zwerfafval te ruimen.

Dit alles gaat gebeuren op zaterdag 1 mei a.s. Om 10.00 uur treffen wij elkaar bij de paardenweide aan het einde van de
C. Outshoornstraat. Hier kan het benodigde gereedschap gehaald en na afloop, ongeveer 12.30 uur, weer ingeleverd worden.

De volgende klusdag staat gepland voor zaterdag 5 juni 2021.

Hartelijke groet,
De Zelfbeheergroep Lage Vaart