11 oktober 2022 - Doorgeknipte Klimop

Tot onze schrik hebben wij gezien dat er, in ieder geval bij 2 bomen langs het struinpad achter het electriciteitshuisje aan de noordkant van de busbaan, klimop is doorgeknipt/doorgezaagd. Zoals op de foto's hieronder te zien is, is de onderkant van de boom helemaal kaal. De klimop is nu niet meer levensvatbaar en zal verdrogen. Wie dit gedaan heeft en waarom? Geen idee. Er is namelijk geen enkele reden voor, zoals hieronder te lezen is.

De klimop
  • veroorzaakt geen schade door ingroeien of insnoeren
  • is geen concurrent voor water of voedingsstoffen
  • is geen lichtconcurrent in de kroon
  • vormt geen statische belasting voor de boom
  • is geen parasiet
Klimop op de boom heeft ook zo zijn voordelen
  • het beschermt de boom tegen zonnebrand, verdamping en schade
  • het biedt een goede omgeving en schuilplaats voor talrijke vogels en insecten
  • het is een bron van voedsel voor vogels en vlinders
  • het is een geneeskrachtige plant
  • het reinigt de lucht op een zeer effectieve wijze
(bron: www.boomzorg.nl)

Natuurlijk zullen de meningen over het wel of niet verwijderen van de klimop altijd verdeeld zijn. De Zelfbeheergroep Lage Vaart heeft in het verleden, om bovengenoemde redenen, besloten de klimop met rust te laten en dus niet te verwijderen.

Vind je het leuk om in de groenstrook bezig te zijn, kom dan naar de klusdag van de Zelfbeheergroep Lage Vaart en sluit je hierbij aan. De klusdagen worden op iedere 1e zaterdag van de maand gehouden. Informatie hierover is te vinden op deze website.