2 oktober 2022 - Volop appels en peren op de klusdag van 3 september

De klusdag van september stond in het teken van het oogsten van het fruit in de voedseltuin. De appel- en perenbomen hingen vol rijp fruit. Inmiddels zijn de bomen behoorlijk gegroeid, dus dat werd klimmen om bij het fruit te komen. De totale opbrengst was 2 volle kruiwagens met appels en peren. Het fruit is onder de vrijwilligers verdeeld en wat over bleef is uitgedeeld in de buurt.
Er is niet alleen geoogst, ook zijn de stoeptegels in de kruidencirkel verwijderd. Als het goed is komen hier binnenkort bakken met kruiden te staan.

Omdat de boom met goudreinetten geen steun meer nodig heeft, is deze paal weggehaald. De perzikboom heeft het jammer genoeg niet overleefd en is daarom verwijderd. De boom zal binnenkort vervangen worden.
Er is nog meer gebeurd: de struinpaden worden overwoekerd door de bramenstruiken. Om de paden begaanbaar te houden is weer gesnoeid. Als laatste is er ook met de, inmiddels bekende, vuilniszak rond gegaan om het zwerfvuil te verwijderen. Al deze werkzaamheden werden vanaf een krukje gadegeslagen door Joost, onze kunstschilder, die heel rustig een schets heeft gemaakt voor een tekening van de voedseltuin. Het eindresultaat staat elders op de website.
Al met al is het een hele productieve dag geweest. Van de appels zijn inmiddels al heel wat appeltaarten gebakken en potten appelmoes gemaakt.